Featured Reviews

Kill Devil
Tagline: "Have you ever wanted to kill?"


Pulse (Kaïro) (DVD)
Kiyoshi Kurosawa's 2001 original.


Horror Reviews

Show only: Movies, Comics

Kill Devil

Tagline: "Have you ever wanted to kill?"
Comments
03-21-2006

Pulse (Kaïro) (DVD)

Kiyoshi Kurosawa's 2001 original.
Comments
03-03-2006

J-Horror Anthology: Legends (2005)

Six Japanese horror stories: Peony Lamp, She Bear, Yamaba, Nurarilyon, Heartbroken Trip and Lost Souls.
Comments
02-26-2006

Shadow of the Wraith (2001)

Director: Toshiharu Ikeda - Writers: Nanaeko Sasaya (manga), Masaya Ozaki, & Setsu Yamaguchi - Starring: Hyoei Enoki, Asumi Miwa, Hitomi Miwa, & Yuichi Matsuo.
Comments
02-26-2006

Infection (2004)

Director: Masayuki Ochiai - Writer: Ryoichi Kimizuka - Starring: Michiko Hada, Mari Hoshino, Yoko Maki, Kaho Minami, & Shiro Sano.
Comments
02-26-2006

Uzumaki / Spiral (2000)

Director: Higuchinsky - Writers: Junji Ito (manga) & Kengo Kaji - Starring: Eriko Hatsune, Hinako Saeki, Eun-Kyung Shin, Denden, & Sadao Abe.
Comments
02-26-2006

Seance (2000)

Director: Kiyoshi Kurosawa - Writers: Mark McShane (novel) & Tetsuya Onishi - Starring: Jun Fubuki, Koji Yakusho, Tsuyoshi Kusanagi, Sho Aikawa, & Ren Osugi.
Comments
02-26-2006

Parasite Eve (1997)

Director: Masayuki Ochiai - Writers: Hideaki Sena & Ryoichi Kimizuka - Starring: Hiroshi Mikami, Tomoko Nakajima, Kenzo Kawarazaki, & Hisako Manda.
Comments
02-26-2006

2LDK (2002)

Director & Writer: Yukihiko Tsutsumi - Starring: Maho Nonami, Daisuke Kizaki, & Koike Eiko.
Comments
02-26-2006

Dark Water (2002)

Director: Hideo Nakata - Writers: Koji Suzuki & Takashige Ichise - Starring: Hitomi Kuroki, Mirei Oguchi, Asami Mizukawa, Fumiyo Kohinata, Yu Tokui & Rio Kanno.
Comments
02-26-2006

Kibakichi (2004)

Director: Tomoo Haraguchi - Writer: Mugi Kamio - Starring: Ryuuji Harada, Kentaro Shimizu, Masato Ibu, & Yukiharu Yamaguchi.
Comments
02-26-2006

Premonition (2004)

Director: Norio Tsuruta - Writers: Noboru Takagi & Jiro Tsunoda - Starring: Hana Inoue, Hiroshi Mikami, Noriko Sakai, Daisuke Ban & Maki Horikita.
Comments
02-26-2006

Suicide Club (2002)

Director & Writer: Shion Sono - Starring: Ryo Ishibashi, Akaji Maro, Masatoshi Nagase, Hideo Sako, & Saya Hagiwara.
Comments
02-10-2006

Ringu (1998)

Director: Hideo Nakata - Writers: Hiroshi Takahashi & Koji Suzuki - Starring: Nanako Matsushima, Miki Nakatani, Hitomi Sato, Hiroyuki Sanada, Yutaka Matsushige, & Yuko Takeuchi.
Comments
02-10-2006

Gozu (2003)

Director: Miike Takashi - Writer: Sakichi Sato - Starring: Sho Aikawa, Hideki Sone, Kimika Yoshino, Harumi Sone, Shohei Hino, & Renji Ishibashi.
Comments
02-10-2006
Browse with thumbnails.